top of page
Aerial view of the Taylor Yard site.
100 Acre Partnership at Taylor Yard logo.

Ang "100 Acre Partnership sa Taylor Yard" ay isang sama-samang pagsisikap ng Mountains Recreation & Conservation Authority, Lungsod ng Los Angeles, at Kagawaran ng Parks and Recreation ng California.

Ang unang proyektong sama-sama nating gagawin ay ang paglikha ng Paseo del Río sa Taylor Yard, na kinabibilangan ng 1-milyang pampublikong lansangan, isang plaza sa pasukan, at isang tampok na pagpapabuti sa kalidad ng tubig na sumusuporta sa natural na tirahan, lahat ng ito ay makakatulong sa mga nakapaligid na komunidad at rehiyon, habang nagpapataas ng access sa Ilog ng Los Angeles.

Makahanap pa ng karagdagang impormasyon sa pahina ng Paseo del Río sa Taylor Yard.

I-click ang mga profile ng proyekto na matatagpuan sa mapa sa ibaba upang malaman ang higit pang impormasyon.

Karaniwang Mga Layunin

ANG KOMUNIDAD

Blue heron icon.

Ang pandaigdigang pampublikong bukas na espasyo na sumusulong sa muling pagbabagong-buhay ng LA River at suportahan ang ekolohiya sa lunsod

Wetlands grass icon.

Makikipag-ugnay sa mga lokal na komunidad at stakeholder upang gabayan ang pag-unlad

Swallowtail butterfly icon.

Itinataguyod ang equity, ekolohiya, muling pagbabagong-tatag ng ilog, at pamamahala ng baha bilang mga pundasyon

Papaano tayo magtutulungan kasama ang komunidad

Outdoor trail icon.

Lumikha ng isang kasunduan sa kooperatiba na sumusuporta sa isang pakikipagtulungan na pamamaraan para sa Pakikipagtulungan upang gumana nang magkasama

Hills icon.

Bumuo ng isang karaniwang pananaw para sa 100-acre na lugar na nakatuon sa ekolohiya at hinihimok ng komunidad

Frog icon.

Bigyan ang mga naka-ugnay na komunikasyon at outreach sa lahat ng mga pagsisikap sa Taylor Yard

Deer grass icon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa

100 Partnerhip ng Acre sa Taylor Yard,

mangyaring mag-email sa amin sa:

Mag-subscribe upang manatiling na- update!

Salamat sa pagsumite!

bottom of page