top of page
Untitled design (9).png

Karaniwang Mga Layunin

ANG KOMUNIDAD

100_acre_icon_blue_heron.png

Ang pandaigdigang pampublikong bukas na espasyo na sumusulong sa muling pagbabagong-buhay ng LA River at suportahan ang ekolohiya sa lunsod

100_acre_icon_wetlands_grass.png

Makikipag-ugnay sa mga lokal na komunidad at stakeholder upang gabayan ang pag-unlad

100_acre_icon_swallowtail.png

Itinataguyod ang equity, ekolohiya, muling pagbabagong-tatag ng ilog, at pamamahala ng baha bilang mga pundasyon

How We Will Work Together with

THE COMMUNITY

100_acre_icon_trail.png

Lumikha ng isang kasunduan sa kooperatiba na sumusuporta sa isang pakikipagtulungan na pamamaraan para sa Pakikipagtulungan upang gumana nang magkasama

100_acre_icon_hills.png

Bumuo ng isang karaniwang pananaw para sa 100-acre na lugar na nakatuon sa ekolohiya at hinihimok ng komunidad

100_acre_icon_frog.png

Bigyan ang mga naka-ugnay na komunikasyon at outreach sa lahat ng mga pagsisikap sa Taylor Yard

100_acre_icon_deer_grass.png

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa

100 Partnerhip ng Acre sa Taylor Yard,

mangyaring mag-email sa amin sa:

Mag-subscribe upang manatiling na- update!

Salamat sa pagsumite!

  • Facebook
  • Instagram
contact
bottom of page