top of page

About 100 Acre Partnership

100 Acre Partnership at Taylor Yard -

Sulat ng Hangarin

100 Acre Partnership at Taylor Yard -

Memorandum of Understanding

The 100 Acre Partnership at Taylor Yard Sulat ng Hangarin
100 AP MOU.JPG

100 Acre Partnership Project Org Chart

Paseo del Río at

Taylor Yard

Flyer ng Proyekto

The 100 Acre Partnership Organization Chart.
The Paseo del Río at Taylor Yard project flyer.

Madalas na Itinatanong na mga Tanong

100 Acre Partnership sa Taylor Yard

  • Pahayag sa Midya -

100 Acre Partnership at Taylor Yard

- Comunicado de prensa -

(Spanish)

100 Acre Partnership at Taylor Yard frequently asked questions.
100 Acre Partnership at Taylor Yard press release in English.
100 Acre Partnership at Taylor Yard press release in Spanish.

Notice of Preparation

Paseo del Río at Taylor Yard

Notice  of Preparation

The Paseo del Río at Taylor Yard Notice of Preparation.

Paseo del Río at Taylor Yard Scoping Presentation

The Paseo del Río en Taylor Yard Scoping Presentation.

Community Design Workshop #3

Community Design Workshop #3

Presentasyon

Paseo del Río at Taylor Yard Community Design Workshop #3 Presentasyon

Community Design Workshop #3

Posterboards

A rendering for the Paseo del Río at Taylor Yard Pavilion.

Community Design Workshop #2

Community Design Workshop #2

Presentation

Community Workshop 2 Presentation_edited

Community Design Workshop #2

Alternatibong Mga Mungkahi

Aerial rendering map of one of the proposed layouts for the Paseo del Río at Taylor Yard.

Community Design Workshop #1

Community Design Workshop #1

Posterboards

A collage of images for the Paseo del Río at Taylor Yard Community Design Workshop #1.

Taylor Yard G2

Phytoremediation

Pag-aaral ng Pananaliksik

Work Notice for the Phytoremediation Research Study.
bottom of page