top of page

About Us

The City of Los Angeles, California State Parks, and MRCA are actively coordinating together along the Los Angeles River and have signed a Letter of Intent to form the “100-Acre Partnership at Taylor Yard” (Partnership). The partners will formally work together to collaboratively plan the largest, continuous open space along the River. The Partnership concept evolved from community and stakeholder feedback and the critical need for a coordinated planning and improvement approach across the 100-acre Taylor Yard site. In reality, the Partnership cannot succeed without a fourth partner, the community.

 

The LA River properties to be included in the 100-acre unified open space are: (1) The Rio de Los Angeles (RdLA) State Park, an existing 40-acre park owned by California State Parks (State Parks), and managed cooperatively by State Parks and the City of Los Angeles (City) through its Department of Recreation and Parks (RAP); (2) The Taylor Yard G1 Bowtie parcel, an 18-acre property known for its distinctive boundary shape, which is owned and managed and in the process of design by State Parks; and (3) The Taylor Yard G2 parcel, a 42-acre property that is owned by the City. The Mountains Recreation and Conservation Authority (MRCA) purchased and now holds the rights to develop a 12.5-acre easement within the Taylor Yard G2 parcel owned by the City.

100_acre_icon_willow_tree.png

Mga Parke ng Estado ng California

Naglaan ang California State Parks para sa kalusugan, inspirasyon at edukasyon ng mga tao ng California sa pamamagitan ng pagtulong upang mapanatili ang pambihirang pagkakaiba-iba ng biyolohikal ng estado, pagprotekta sa pinakamahalagang pagpapahalaga sa likas at kulturang ito, at paglikha ng mga pagkakataon para sa mataas na kalidad na panlabas na libangan.

100_acre_icon_sagebrush.png

Mountains Recreation and Conservation Authority

Ang MRCA ay nakatuon sa pagpapanatili at pamamahala ng lokal na bukas na puwang at parke, tirahan ng wildlife, tubigan ng lupa, at mga landas sa parehong mga setting ng kagubatan at lunsod, at upang matiyak ang pag-access sa publiko sa pampublikong parke.

100_acre_icon_water.png

Lungsod ng Los Angeles

Ang Lungsod ng Los Angeles Bureau of Engineering ang nangungunang departamento para sa pagpaplano, disenyo at konstruksyon ng pampublikong imprastraktura ng Lungsod. Ang Department of Recreation and Parks ay namamahala ng 16,000 ektarya ng parkland sa 444 park sites sa buong Lungsod.

The Partnership’s first project will be an early activation river edge access project, currently called Paseo del Río. The project will stretch along both the G2 and Bowtie Parcels at Taylor Yard along the LA River over approximately 8 acres (approximately six acres on G2, and two acres on Bowtie). Together, the project will provide more than one mile of contiguous riverfront public access. The Partnership is happy to announce that the Paseo del Río Project recently received funding from the Santa Monica Mountains Conservancy on June 1, 2020; planning efforts will be underway soon.

bottom of page